Volg ons op Twitter! Volg ons op Facebook!

Welkom op de website van It Doarp HuzumDe stichting Vriendenclub It Huzumerskūtsje is in 1968 opgericht met de bedoeling om het skūtsje “It Doarp Huzum” te laten deelnemen aan de wedstrijden van de Sintrale Kommissie Skutsjesilen, de SKS. De stichting is eigenares van het skūtsje “It Doarp Huzum” en draagt er zorg voor dat het schip aan de wedstrijden kan deelnemen.
Het skūtsje wordt daarvoor in een optimale conditie gehouden.

Lodewijk Meeter kocht in 1967 een skūtsje welke toen, in tamelijk deplorabele toestand, bij de kalkovens in Harlingen lag. Hij heeft dit schip opgeknapt om er mee te gaan deelnemen aan de SKS wedstrijden. Vanaf de aankoop kon hij rekenen op financiėle ondersteuning van de Vriendenclub It Huzumer Skūtsje. De Vriendenclub It Huzumer Skūtsje is als stichting in 1968 eigenaresse geworden van het skūtsje.
Bij de overdracht is notarieel vastgelegd dat tijdens de SKS-wedstrijden in beginsel het helmhout in handen is van een nakomeling van `pake Loadewyk`. Tevens is vastgelegd dat het skūtsje welke uitkomt voor de stichting onder de naam “It Doarp Huzum” zal deelnemen aan de wedstrijden.

Toen Lodewijk in 1988 op 73-jarige leeftijd stopte, volgde zijn zoon Eildert hem op als schipper. In 1997 werd Lodewijk Elz, de zoon van Eildert, schipper. In 2009 heeft Eildert Klzn het helmhout overgenomen. Hij stopte na het seizoen 2011. Zijn opvolger is de huidige schipper Lodewijk Meeter Hzn. Lodewijk is een kleinzoon van Pake Loadewyk en een zoon van Hidzer Meeter.

Het oude “It Doarp Huzum” , gebouwd in 1911 op de werf van De Roos en van der Meijden in Leeuwarden, is begin 2013 vervangen door de Sun en Wol. Dit skūtsje is gebouwd in 1925 op de werf van Van der Werff aan het Buitenstvalaat in Drachten. Dit nieuwe schip zeilt dus nu onder de naam “It Doarp Huzum” en ook voor dit skūtsje geldt dat de schipper in principe een nazaat moet zijn van Pake Lodewijk Meeter.


Neem contact op Sponsor worden Word donateur